Naše krátké představení

OREL je sportovní organizací založenou na křesťanských základech.

Sport je ideálním způsobem trávení volného času mladých lidí. Posláním Orla je výchova mladých lidí a dětí prostřednictvím sportovních (ale i jiných) aktivit.

Sport je pro každého Orla příležitost, jak posílit své tělo, ale také jak podpořit kladné vlastnosti člověka, smysl pro fair-play, ohled na spoluhráče i soupeře.

Možnost sportovat bereme také jako možnost naučit se dovednostem a schopnostem, které jsou důležité i v praktickém životě: vytrvalost, umění spolupracovat, umění prohrávat...

O nás

Orel je občanské sdružení ve smyslu zákona 83/90 Sb. Členství v Orlu je otevřeno pro všechny, kteří
respektují jeho Stanovy.

Naše jednota má v současnosti 75 členů.

Orgány jednoty jsou:

 • členská schůze,
 • rada jednoty,
 • revizní komise jednoty,
 • odborné rady jednoty.


Členská schůze je svolávána začátkem roku, zpravidla v únoru nebo v březnu.

Rada jednoty pracuje ve složení:

 • starosta jednoty - Ivo Weiss
 • místostarosta jednoty - Vladimír Moudrý
 • sekretář jednoty - Dominik Pustowka

členové rady:

 • Dominik Pustowka
 • Petra Kabieszová
 • Jan Záň
 • Jiří Michálek
 • Petr Damec

Revizní komise pracuje ve složení:

 • Miloš Pilárik
 • Miroslav Lev


V současnosti nejsou ustaveny žádné odborné rady.