Fotbal

Od 9. května 2022 hrajeme na venkovním hřišti gymnázia Komenského (dolní gympl).

Začátek: 18:00.